Betongarbeidene har delt bygget i tre, en midt- og to sideseksjoner. Seksjonen mot Akersgata har kommet lengs, hvor gulvet i femte etasje ble støpt 2. juni 2017. Foto: Stortinget

Betongarbeidene har delt bygget i tre, en midt- og to sideseksjoner. Seksjonen mot Akersgata har kommet lengs, hvor gulvet i femte etasje ble støpt 2. juni 2017. Foto: Stortinget

Gjenoppbyggingen godt i gang

Godt samspill mellom mange ulike faggrupper er nødvendig når Prinsens gate 26 nå bygges opp igjen.

Prinsens gate 26 er i disse dager en velfungerende byggeplass, der en rekke faggrupper samarbeider tett. På overflaten går betongarbeidene etter planen. Det forskales, bindes armeringsstål og støpes i høyt tempo. I de ferdige konstruksjonene er alle tekniske fag i gang med å bygge opp innfrastruktueren  i bygget.

Ved påsketider startet alle tekniske fag installeringen av byggets nye teknikk i de to ferdigbygde underetasjene. Foto: Stortinget

I et stort og komplisert byggeprosjekt er godt samspill mellom de ulike fagene nødvendig for å oppnå gode resultater. Prinsens gate 26 er en del av Stortingets byggeprosjekt, som hadde behov for fullstendig rehabilitering. Etter at fasaden ble sikret for bevaring, ble bygget revet i 2015/2016.

I juli 2016 var innmaten i bygget revet og det var gravd ut ny underetasje. Foto: Stortinget

Deretter startet arbeidet med å grave ut en ekstra kjelleretasje.

Mylder av håndverkere

– Med ansvar for prosjektgjennomføring er det svært tilfredsstillende for meg å se mylderet av håndverkere som jobber sammen, alle med sin spesifikke rolle. Det er høyt tempo på fremdriften og vi er godt innenfor gjeldene tidsplaner, sier prosjektsjef Rune Almenning.

Etter først et halvår med riving, og deretter måneder med grunnarbeider og fundamentering, ser nå de fremtidige brukerne av bygget at det skjer store fremskritt.

Gjennom stadige oppdateringer fra byggeplass og nye illustrasjoner fra arkitekten, som viser hvorden ferdig bygg vil bli, får fremtidige brukere av det nye bygget får stadig anledninger til å glede seg til å ta bygget i bruk. Illustrasjon:LINK arkitektur AS

Å se at ventilasjonsaggregater kobles opp og at det legges rør og kabler, gjør at man kan danne seg et bilde av hvordan bygget vil bli. Dette skal gi Stortinget et godt sikret, men samtidig moderne kontorbygg for fremtiden.

Flytter inn i 2018

Prinsens gate 26 med post- og varemottak og ny innkjøringstunnel, skal etter planen stå ferdig høsten 2018. Innflyttingen vil skje gradvis etter at bygget er ferdigstilt. I innflyttingsfasen er det viktig å ta hensyn til politikernes hverdag.

– Perioden frem mot jul er svært hektisk for alle på Stortinget. Å flytte inn og ta i bruk et nytt bygg er vanligvis en tidkrevende prosess. Det er derfor besluttet å vente til begynnelsen av 2019 med å ta bygget i bruk. Da vil vi forhåpentligvis også ha luket bort alle innkjøringsutfordringer nye tekniske anlegg innebærer, avslutter Rune Almenning.


Sist oppdatert: 06.06.2017 12:24