Norges delegasjon: Øyvind Halleraker, Christian Tybring-Gjedde, Svein Roald Hansen og Sylvi Graham. Foto: Stortinget.

Norges delegasjon: Øyvind Halleraker, Christian Tybring-Gjedde, Svein Roald Hansen og Sylvi Graham. Foto: Stortinget.

Diskuterte EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Europeisk respons på utfordringene knyttet til det sørlige Middelhavet og Midtøsten var et av hovedtemaene på parlamentarisk EU-konferanse på Malta 26.–28. april. 

Stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker (H), Svein Roald Hansen (A), Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Sylvi Graham (H) deltok på den halvårlige interparlamentariske konferansen om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk på Malta. Malta var vert for konferansen i egenskap av å ha EU-formannskap frem til sommeren.

Konferansen samler medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteene i EU-landene og EU-parlamentet. EU-kandidatland og europeiske NATO-land som ikke er EU-medlemmer deltar som observatører til konferansen. EUs høyrepresentant Federica Mogherini holdt sammen med Maltas utenriksminister, George Vella, hovedinnleggene på første møtedag.

Tredelt dagsorden

Dagsordenen for konferansen var tredelt: Status for EUs naboskapspolitikk, europeisk respons på ustabiliteten og truslene knyttet til dette fra det sørlige Middelhavet og Midtøsten samt EUs prioritet og strategi innen utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken.

Konferansen ble på annen møtedag delt i tre arbeidsgrupper som diskuterte henholdsvis EUs utfordringer knyttet til migrasjon de kommende årene, kampen mot propaganda og informasjonskrigføring, og arbeidet med å utarbeide en forsvarsplan for EU og en plan for relasjonen mellom EU og NATO.

Høyrepresentant Mogherini deltok på konferansen etter deltagelse i EUs uformelle forsvarsministermøte, og før sin deltagelse i det uformelle utenriksministermøtet. Mogherini ga i sin innledning en bred gjennomgang av status i EU innen sitt ansvarsområde. Brexit, samarbeid med NATO og mer målrettet pengebruk innen europeiske Forsvar var noen av temaene.

Russlands oppbygning av militær kapasitet i nord

Delegasjonens leder, Øyvind Halleraker, stilte spørsmål til Mogherini knyttet til Russlands oppbygning av militær kapasitet i nord, og hvordan vi best kan påvirke Russland i positiv retning samt hvordan EU og NATOs relasjon kan styrkes og virke forsterkende for begge parter.

Mogherini viste i sitt svar til at hun nylig hadde besøkt Russland, og da som den første på høyere nivå i EU siden 2012. Fra EUs side er det viktig å fortsette å tydelig påpeke brudd på internasjonal rett, samtidig som man også skal ha et stabilt forhold til Russland. Vedrørende EU-NATO-relasjonen pekte Mogherini på at en mer effektiv og riktig bruk av penger på Forsvar i Europa ved eksempelvis å redusere antallet ulike våpensystemer, også ville gi øket effekt for NATO.

–  Viktig og nyttig møteplass

– EU-parlamentarikerkonferansen er en meget viktig og nyttig møteplass for norske parlamentarikere til å møte kollegaer fra sentrale europeiske land, og både formelt og uformelt kunne diskutere sentrale og dagsaktuelle europeiske sikkerhetspolitiske spørsmål, uttaler delegasjonsleder Halleraker.

Det neste møtet i dette formatet vil holdes i Tallin under Estlands formannskap høsten 2017.


Sist oppdatert: 04.05.2017 09:52