Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 11. mai 2020

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren (Prop. 62 S (2019-2020))

Prop. 62 S (2019-2020)

Høringsprogram
Mandag 11. mai 2020 
09.00 - 09.02  Innledning ved komiteleder
09.02 - 09.05  LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)
Are Tomasgard, LO-sekretær
Marianne Breiland, rådgiver LO
09.05 - 09.08  NORGES OFFISERS OG SPESIALISTFORBUND (NOF)
Torbjørn Bongo, forbundsleder
Tor Egil Vangstad, nestleder
09.08 - 09.11  NORSK TJENESTEMANNSLAG (NTL)
Stina Hassel , leder, NTL Forsvaret
Kjersti Barsok, forbundsleder NTL
09.11 - 09.14  FELLESFORBUNDET
Hege Espe, forbundssekretær
09.14 - 09.34  Felles spørsmål
09.34 - 09.37  BEFALETS FELLESORGANISASJON
Rune Rudberg, nestleder
09.37 - 09.40  PARAT FORSVAR
Johan Hovde, leder parat forsvar
Eivind Olsen, nestleder parat forsvar
09.40 - 09.43  KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING
Kim Sabel, kommandørkaptein
Eivind Sørdal, oberst
09.43 - 10.03  Felles spørsmål
10.03 - 10.13  Pause
10.13 - 10.18  TILLITSVALGTORDNINGEN I FORSVARET
Astrid Loftås Sandven, landstillitsvalgt
Ola Tollnes Lydersen, landstillitsvalgt
Aksel Grunnvåg, landstillitsvalgt
Lise Veronica Huynh, landstillitsvalgt
Anniken Strønen Riise, landstillitsvalgt
Knut Ringen, sjef tvo
10.18 - 10.21  LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET
Runar Karlsen, nestleder / NHO
10.21 - 10.24  LUFTMILITÆRT SAMFUNN(LMS)
Espen Gukild, oblt/formann LMS
Tom Henry Knutsen, generalmajor(p)
10.24 - 10.27  KAVALERIKLUBBEN
Øyvind Isachsen, rittmester
10.27 - 10.42  Felles spørsmål
10.42 - 10.45  FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING/NHO
Torbjørn Svensgård, administrerende direktør
10.45 - 10.48  KONGSBERG GRUPPEN
Eirik Lie, konserndirektør forsvar og romfart
Even Aas, konserndirektør samfunnskontakt
10.48 - 10.51  NIFRO - NORSK INDUSTRIFORUM FOR ROMVIRKSOMHET
Mari Eldholm, daglig leder
Onno Verberne, president
10.51 - 10.54  RADIONOR COMMUNICATIONS AS
Atle Sægrov, daglig leder
10.54 - 11.09  Felles spørsmål
11.09 - 11.19  Pause
11.19 - 11.22  NORGES REDERIFORBUND
John Hammersmark, beredskapsdirektør
11.22 - 11.25  NORSK SJØOFFISERSFORBUND
Jens Folland, seniorrådgiver
11.25 - 11.28  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Trond Markussen, president
Jan Ivar Sylte, hovedtillitsvalgt
11.28 - 11.31  NORGES RØDE KORS
Ivar Stokkereit, enhetsleder, humanitære verdier og folkerett
Jan Emil Gran, seniorrådgiver, samarbeid forsvaret
11.31 - 11.46  Felles spørsmål
11.46 - 11.49  INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Per-Gunnar Sveen, leder for utvalg for næring
Paul Erik Hattestad, rådgiver
Per Victor Nygård, forsvarskoordinator
11.49 - 11.52  ÅMOT KOMMUNE
Ole Erik Hørstad, ordfører
11.52 - 11.55  ELVERUM KOMMUNE
Lillian Skjærvik, ordfører
11.55 - 11.58  CYBERLAND (GJØVIKREGIONEN, LILLEHAMMER-REGIONEN OG INNLANDET FYLKESKOMMUNE)
Paul Hattestad, prosjektleder cyberland
11.58 - 12.13  Felles spørsmål
12.13 - 12.16  STAVANGERREGIONEN (STAVANGER KOMMUNE, SANDNES KOMMUNE, SOLA KOMMUNE OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE)
Birger Haraldseid, saksansvarlig
Siv-Len Strandskog, varaordfører - Sola kommune
12.16 - 12.19  VÅLER KOMMUNE
Ola Cato Lie, ordfører
Eyvind Alnæs, kommunedirektør
Arild Lande, næringssjef
12.19 - 12.22  HASLEMOEN AS
Anders Michael Heltzen, styreleder
Anders Traheim, styremedlem
12.22 - 12.31  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.