Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité onsdag 22. januar 2020

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Meld. St. 7 (2019-2020)

Høringsprogram
Onsdag 22. januar 2020 
  Felles høring med 2 organisasjoner:
10.00 - 10.45  DE REGIONALE HELSEFORETAKENE
Stig A. Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF
Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF
10.50 - 11.10  KS
Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk
Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv
Kristin W. Wieland, områdedirektør forskning, innovasjon og digitalisering
Åse L. Snåre, avdelingsdirektør helse og velferd
11.10 - 11.30  Pause
  Felles høring med 2 organisasjoner:
11.30 - 11.33  REGION KRISTIANSAND
Odd Omland, daglig leder
Gro Anita Mykjåland, styreleder
Tor Sommerset, rådgiver
11.33 - 11.36  NITO - NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON
Trond Markussen, president
Brynhild Asperud, hovedstyremedlem
Margrete Tennfjord, politisk rådgiver
Sine Tolfsen, rådgiver
11.36 - 11.40  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.40 - 11.43  RÅDET FOR PSYKISK HELSE
Tove Gundersen, generalsekretær
Frances Taylor, politisk rådgiver
11.43 - 11.46  NORSK PSYKOLOGFORENING
Håkon Skard, president
Åste Herheim, fagsjef
11.46 - 11.49  DEN NASJONALE ALLIANSEN FOR HELSEPSYKOLOGI I SOMATIKKEN
Siv Tove Engebråten
Pia Bråss
Thomas Johnstone
11.49 - 11.55  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.55 - 11.58  HLF (HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND)
Morten Buan, forbundsleder
Henrik Peersen, generalsekretær
Merete J. Orholm, politisk sjef
11.58 - 12.01  KREFTFORENINGEN
Thomas Axelsen, spesialrådgiver
Ingrid S. Ross, avdelingssjef kommunikasjon og samfunn
12.01 - 12.04  DIABETESFORBUNDET
Bjørnar Allgot, generalsekretær
Linda Markham, politisk rådgiver
12.04 - 12.07  NORSK EPILEPSIFORBUND
Sissel Karin Haavaag, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
12.07 - 12.15  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.15 - 12.18  KOALISJONEN FOR SJELDNE SYKDOMMER
Kristin Mesteig, leder samfunnskontaktavdelingen
Karen Irgens
12.18 - 12.21  NORSK PASIENTFORENING
Svein Erik Tangsrud, medisinsk rådgiver
Eirik Strand, pasientrådgiver
12.21 - 12.24  HJERNERÅDET
Aud Kvalbein, generalsekretær
12.24 - 12.30  Felles spørsmål
12.30 - 12.55  Pause
  Felles høring med 2 organisasjoner:
12.55 - 12.58  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Stephen Sollid, sjefslege
Sten Magne Berglund, samfunnskontaktrådgiver
12.58 - 13.01  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Benjamin Endré Larsen, Fagsjef, Virke ideell og frivillighet
Anders Mohn Frafjord, Administrerende direktør, Diakonhjemmet sykehus
13.01 - 13.05  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 organisasjoner:
13.05 - 13.08  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Gerty Lund, forbundsleder
Christine Martens, seniorrådgiver
13.08 - 13.11  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFORBUNDET (KEFF)
Mandeep Kaur Bains, styreleder og klinisk ernæringsfysiolog
Tonje Mellin-Olsen, klinisk ernæringsfysiolog
13.11 - 13.15  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 organisasjoner:
13.15 - 13.18  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder
Kari Elisabeth Bugge, fagsjef
Trude Hagen, seniorrådgiver
13.18 - 13.21  FAGFORBUNDET
Hans Martin Aase, nestleder politikk- og samfunnsavdelngen
Iren Luther, arbeidsutvalget
13.21 - 13.30  Felles spørsmål
13.30 - 13.45  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Anne-Karin Rime, visepresident
Nils Kristian Klev, leder allmennlegeforeningen

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring