Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 15. oktober 2018

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) 2) Representantforslag om en opptrappingsplan for Forsvaret

Prop. 1 S (2018-2019), Dokument 8:212 S (2017-2018)

Høringsprogram
Mandag 15. oktober 2018 
09.00 - 09.25 
  RØDE KORS
Tørris Jæger, utenlandssjef
  NORSK FOLKEHJELP
Siv Mjaaland, leder for policyarbeid, humanitær nedrustning
Silje Rygland, rådgiver, policy og påvirkning, utvikling og humanitært samarbeid
  KIRKENS NØDHJELP
Sven Larsen, fung. leder for avdeling for politikk og samfunn
Håkon Grindheim, rådgiver
  FLYKTNINGHJELPEN
Pål Nesse, seniorrådgiver
09.25 - 09.50 
  AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE
Tale Hungnes, politikk- og samfunnssjef
Ingrid Stolpestad, politisk rådgiver
  REDD BARNA
Gunvor Knag Fylkesnes, leder, seksjon politikk og samfunn
Irene Dotterud-Flaa, utviklingspolitisk seniorrådgiver
  CARE NORGE
Gry Larsen, generalsekretær
Mah-Rukh Ali, kommunikasjons- og samfunnsjef
Eirik Natlandsmyr, rådgiver politikk og samfunn
  UNICEF NORGE
Kim N. Gabrielli, direktør for barns rettigheter og bærekraft
09.50 - 10.05 
  PLAN INTERNATIONAL NORGE
Kari Helene Partapuoli, generalsekretær
Andreas Gjone, kommunikasjonsrådgiver
  SOS-BARNEBYER
Sissel Aarak, programsjef
Øystein Sivertsen Sørvig, politisk rådgiver
  FORUT
Morten Lønstad, generalsekretær
Torunn Sæther, prosjektkoordinator
10.05 - 10.20 
  FOKUS-FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Gro Lindstad, daglig leder
Sylvi Bratten, seksjonsleder - analyse og utvikling
  UN WOMEN
Caroline Rusten, direktør, un women nordic office
  SEX OG POLITIKK
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Kjersti Augland, seniorrådgiver
10.20 - 10.35  Pause
10.35 - 10.55 
  DIGNI
Hjalmar Bø, generalsekretær
  RORG-SAMARBEIDET
Arnfinn Nygaard, daglig leder
Mathias Malmgren, styreleder
  FN-SAMBANDET
Anne Cath da Silva, generalsekretær
Ellen Sporstøl, kommunikasjonsleder
Rune Arctander
  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Borghild Tønnesen-Krokan, daglig leder
Tonje Merete Viken, seniorrådgiver
Ingrid Rostad, rådgiver
10.55 - 11.15 
  ATLAS-ALLIANSEN
Morten Eriksen, daglig leder
Anders Strømsodd Hosar, politikk- og programrådgiver
  KREFTFORENINGEN
Tryggve Kielland, spesialrådgiver
Beate H. Hundhammer , seksjonssjef
  NORGES IDRETTSFORBUND
Anne Kristine Soltvedt, politisk rådgiver
  NORGES BLINDEFORBUND
Arnt Holte, generalsekretær
Espen Lahnstein, rådgiver
Kristin Kjæret, rådgiver
11.15 - 11.35 
  SPIRE
Ida Morén Strøsmø, politisk nestleder
Mari Jensen Aas, internasjonal representant
  UNGDOMMENS RETTIGHETSORGAN (URO), PLAN INTERNATIONAL NORGE
Agnes Nordvik, juniorrådgiver for "girls get equal"
Alexandra Kensland Letelier, youth engangement officer (ledsager)
  LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
Rode Margrete Hegstad, styreleder
Jarle Aarbakke Tollaksen, politisk rådgiver
  SAIH
Beathe Øgård, leder
11.35 - 11.55 
  NORGES FREDSRÅD
Liss Schanke, styremedlem
  ICAN
Mari Seilskjær, koordinator
  NEI TIL ATOMVÅPEN
Anne Skranefjell, styreleder
Lars Egeland, nestleder, styret
Sigrid Heiberg, nestleder, styret
  NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN
Thea Katrin Mjelstad, rådgiver
11.55 - 12.30  Lunsj
12.30 - 12.50 
  UTVIKLINGSFONDET
Jan Thomas Odegard, daglig leder
Siri O. Kvalø, kommunikasjonsrådgiver
  CARITAS
Marit Sørheim
  HUMAN RIGHTS HOUSE FOUNDATION
Maria Dahle, daglig leder
Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver
  SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver
12.50 - 13.05 
  FELLESRÅDET FOR AFRIKA
Johan N. Hermstad, daglig leder
  FELLESUTVALGET FOR PALESTINA
Tora Systad Tyssen, leiar
  BRIGHTER TOMORROW
Pamir Ehsas, leder
Ghulam Hazrat Ehsas, rådgiver
13.05 - 13.25 
  REGNSKOGFONDET
Kamilla Berggrav, seniorrådgiver
Anders Haug Larsen, teamleder
Anna Bjørndal, leder utenlandsavdeling
  ZERO
Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans
  HOLD NORGE RENT
Kine Elisabeth Martinussen, kommunikasjonssjef
Ingrid Zimmermann, prosjektmedarbeider
Fanny Pindsle, prosjektleder opprydning
  GRID-ARENDAL
Joan Fabres, senior expert & project manager - marine litter
13.25 - 13.40 
  MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
Anders Hovind, nestleder
Christine Thomassen, nestleder
  NORSK JAZZFORUM OG FOLKORG
Gry Bråtømyr, daglig leder
Linda Dyrnes, daglig leder
  MUSIC NORWAY
Kathrine Synnes Finnskog, direktør
Edvard Olai Brekke Værland, samfunnskontakt
13.40 - 13.50 
  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Kristine Karåla Øren, forbundsleder
Ane Smørås, nestleder
  DANSE-OG TEATERSENTRUM - PARTNER I NORWEGIAN ARTS ABROAD
Tove Bratten, direktør
Christina Friis, rådgiver
13.50 - 14.05  Pause
14.05 - 14.25 
  KUNSTNERNETTVERKET
Anders Hovind, leder av arbeidsutvalget
Hilde Tørdal, leder av kunstnerpolitikkutvalget
Jørgen Karlstrøm, medlem av kunstnerpolitikkutvalget
  NORWEGIAN CRAFTS
Hege Henriksen, direktør, norwegian crafts
Tonje Kjellevold, external relations and grants, norwegian crafts
  NORSKE BILLEDKUNSTNERE
Hilde Tørdal, styreleder
  OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY (OCA)
Katya García-Antón, direktør
Anne Charlotte Hauen, grant and administration officer
Ingrid Moe, head of external relations and communications
Thomas Gunnerud, styremedlem
14.25 - 14.40 
  NHO
Anne Louise Aartun Bye, seniorrådgiver
Magnus Ruderaas, rådgiver
  NORSK INDUSTRI
Egil Sundet, bransjesjef
Ove Rogne, ceo
Björn Waage, adm. direktor
  FINANS NORGE
Ellen Bramness Arvidsson, direktør for strategi og internasjonale forhold
14.40 - 14.55 
  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Torstein Brechan, forbundssekretær
Marianne Haugh, NTL Norad
  UTDANNINGSFORBUNDET
Astrid Thomassen
Terje Skyvulstad, nestleder
  NORDMANNS-FORBUNDET/NORWEGIANS WORLDWIDE
Inger E. Prebensen
Georg Broch
Linn Helene Løken
Hanne K. Aaberg

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.