Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité onsdag 1. november 2017

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018)

Høringsprogram
Onsdag 1. november 2017 
  **********
09.00 - 09.15  UTVIKLINGSFONDET
Kari Helene Partapuoli, daglig leder
Siri O. Kvalø, kommunikasjonsrådgiver


CARITAS
Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær


HUMAN RIGHTS HOUSE FOUNDATION
Maria Dahle, daglig leder
  **********
09.15 - 09.30  INITIATIV FOR ETISK HANDEL
Heidi Furustøl, daglig leder
Karoline Bakka Hjertø, seniorrådgiver


SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK
Maren Hemsett, daglig leder
Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver


TAX JUSTICE NETWORK NORGE
Sigrid Jacobsen, daglig leder
Peter Ringstad, politisk rådgiver
  **********
09.30 - 09.45  NHO
Ole Erik Almlid, viseadm. direktør
Tore Myhre, avd. direktør
Benedicte Staalesen Nilsen, politisk rådgiver


HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Cathrine G. Jahnsen, program ansvarlig Internasjonal handel
Jarle Hammestad, leder næringspolitikk


MARITIMT FORUM SA
Tor Husjord, daglig leder
Per Morten Vigtel, rådgiver
  **********
09.45 - 10.10  AFGHANISTANKOMMITEEN
Liv Kjølseth, generalsekretær
Helene Aall Henriksen, utviklingspolitisk seniorrådgiver


BRIGHTER TOMORROW
Pamir Ehsas, grunnlegger og leder
Sabaun Ehsas, styremedlem
Ghulam Hazrat Ehsas, faglig konsulent


FELLESRÅDET FOR AFRIKA
Johan Hermstad, daglig leder


FELLESUTVALGET FOR PALESTINA
Tora Systad Tyssen, leder


LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE
Marianne Gulli, daglig leder
10.10 - 10.20  PAUSE
  **********
10.20 - 10.45  NORGES FORSKNINGSRÅD
John-Arne Røttingen, adm.dir.
Jesper Simonsen, divisjonsdirektør


CHRISTIAN MICHELSENS INSTITUTT
Ottar Mæstad, direktør


PRIO
Henrik Urdal, direktør


NUPI
Ulf Sverdrup, direktør


UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
Ole Otterstad, seniorrådgiver

  **********
10.45 - 10.55  NORGES REDERIFORBUND
Sturla Henriksen, adm. direktør
Charlotte Demeer Strøm, seksjonsleder
John Hammersmark, seksjonsleder


MERCY SHIPS NORGE
Roger Vassnes, daglig leder
  **********
10.55 - 11.20  NATURVERNFORBUNDET
Silje Ask Lundberg, leder
Maren Esmark, generalsekretær
Dag Arne Høystad, leder for internasjonal avdeling


REGNSKOGFONDET
Lars Løvold, daglig leder
Nils Hermann Ranum, leder policyavdeling
Kamilla Berggrav, policyrådgiver


WWF NORGE
Nina Jensen, generalsekretær
Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver
Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder


FORENINGEN FOR INTERNASJONALE VANNSTUDIER
Jonas Holmqvist, daglig leder


ZERO
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef
Per Kristian Sbertoli, seniorrådgiver
Ingrid Aasaaren, rådgiver finans
11.20 - 12.00  LUNSJ
  **********
12.00 - 12.20  MUSIKERNES FELLESORGANISASJON - MFO
Hans Ole Rian, forbundsleder
Anders Hovind, nestleder
Christine Thomassen, nestleder


NORSK KOMPONISTFORENING
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder
Lars Igesund, administrativ leder


FOLKORG OG NORSK JAZZFORUM
Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum
Linda Dyrnes, daglig leder i FolkOrg


MUSIC NORWAY
Kathirne Synnes Finnskog, direktør
Leif Holst Jensen, styreleder
  **********
12.20 - 12.50  KUNSTNERNETTVERKET
Hilde Tørdal, leder
Heidi Marie Kriznik, medlem


OFFICE OF CONTEMPORARY ARTS - OCA
Katya Garcia-Anton, direktør
Anne Charlotte Hauen, grant and administration officer
Thomas Gunnerud, styremedlem


DANSE OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten, direktør
Christina Friis, seniorrådgiver internasjonalt


NORSKE DANSEKUNSTNERE
Grete Valstad, generalsekretær
Knut Arild Flatner, styremedlem
Lars Jacob Holm, medlem


NORWEGIAN CRAFTS
Hege Henriksen, direktør
Tonje Kjellevold, external relations and grants


NORDMANNS-FORBUNDET / NORWEGIANS WORLDWIDE
Hanne Aaberg, generalsekretær
Linn Helene Løken, kommunikasjonsansvarlig

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.