Grensekryssende betaling

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om betaling over landegrensene.

Europakommisjonen la 28. mars fram forslag til en forordning som vil revidere den eksisterende euroforordningens regler for betaling over landegrensene. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at formålet er å bedre vilkårene for forbrukerne ved å sikre billigere overføringer av euro og rimelige valutaomregninger. Dette vil utvide dagens regler til også å gjelde forbrukere og virksomheter i land som ikke har innført euro som valuta.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 06.04.2018 13:46 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)163