Referatsaker

Storting tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (11)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2019 er tildelt Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (12)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2018-2019
  Dokument 11 (2018-2019)

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 3. (13)

  Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold
  Meld. St. 4 (2019-2020)

  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen

 • 4. (14)

  Endringer i passloven (passgebyr)
  Prop. 3 L (2019-2020)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 5. (15)

  Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)
  Prop. 4 L (2019-2020)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 6. (16)

  Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
  Prop. 2 L (2019-2020)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 7. (17)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018
  Dokument 1 (2019-2020)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 8. (18)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
  Dokument 3:1 (2019-2020)

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen