Referatsaker

Storting fredag den 04. oktober 2019 kl. 9.00
(Dagsorden)
 • 1. (1)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
  Innberetning 1 (2019-2020)

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (2)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect
  Dokument 8:2 S (2019-2020)

  Foreslås sendt energi- og miljøkomiteen

 • 3. (3)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet
  Dokument 8:4 S (2019-2020)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 4. (4)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger
  Dokument 8:3 S (2019-2020)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 5. (5)

  Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 6. (6)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold
  Dokument 8:1 S (2019-2020)

  Foreslås sendt næringskomiteen