Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
Ny § 111 skal lyde:

Allemannsretten skal stå ved lag.

Allemannsretten skal stå ved lag.