Spørjetimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren

Om hvilke vurderinger statsråden gjør av ansvar og konsekvenser etter Havarikommisjonens rapport etter fregatthavariet i november 2018

Datert: 29.04.2021
Svart på: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Martin Kolberg (A)

Spørsmål

Martin Kolberg (A): Havarikommisjonen etter fregatthavariet i november 2018 konstaterer i sin rapport 21. april at havariet kunne vært unngått, men besetningen hadde ikke blitt gitt "gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenarioet de stod i ulykkesnatten". For lite tid og ressurser var blitt satt av til å øve på komplekse havarisituasjoner. I tillegg til tapt forsvarsevne beløper de økonomiske kostnadene etter havariet seg til flere milliarder kroner.

Hvilke vurderinger gjør statsråden av ansvar og konsekvenser etter fregatthavariet?


Les heile debatten