Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Utenrikssaker - Økonomisk samarbeid (1 - 3 av 3)

 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om at EU, i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel, har lagt frem forslag som vil legge til rette for fri flyt av data, og hvilke konsekvenser avtalen vil kunne få for norsk suverenitet knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om når utanriksministeren vil informere Stortinget om status i forhandlingane om eit globalt regelverk for elektronisk handel, og om Noreg vil offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging, med bakgrunn i at dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp