Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

Om at EU, i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel, har lagt frem forslag som vil legge til rette for fri flyt av data, og hvilke konsekvenser avtalen vil kunne få for norsk suverenitet knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap

Datert: 14.11.2019
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Norge deltar sammen med 77 andre WTO-land i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel. EU har lagt frem vidtrekkende forslag som med få unntak vil legge til rette for fri flyt av data, og som vil begrense eller forby viktige nasjonale tiltak knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap.

Hva er Norges posisjon i forhandlingene, og hvilke konsekvenser vil avtalen kunne få for norsk suverenitet?


Les hele debatten