Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.12.2016 Kl. 16:40:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar