Redegjørelse av statsministeren om status og videre løp for myndighetenes håndtering av covid-19

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status