Representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bård Hoksrud, Morten Wold, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang