Representantforslag om å stoppe nedbyggingen av grøntområdene på Bredtvet i Groruddalen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 18.05.2021 Innst. 470 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å stoppe nedbyggingen av grøntområdene på Bredtvet i Groruddalen. Stortingets flertall vedtok å be regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag vedrørende nytt Oslo fengsel.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021