Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Dokument 8:181 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang