Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 11.02.2020 Innst. 155 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 11.02.2020

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 25.02.2020