Representantforslag om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

Dokument 8:161 S (2018-2019), Innst. 47 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Morten Wold, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 14.11.2019 Innst. 47 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 14.11.2019