Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

Dokument 8:155 S (2018-2019), Innst. 111 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Masud Gharahkhani, Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 111 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 155 S (2018-2019) om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord, jf. Innst. 111 S (2019-2020). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019