Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet

Dokument 8:84 S (2018-2019), Innst. 324 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anette Trettebergstuen, Elise Bjørnebekk-Waagen, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Runar Sjåstad, Trond Giske Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 324 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslaget inneholder en rekke forslag i følgende kategorier: Barn og foreldre. Rettssikkerhet. Organisering, samarbeid og virkemiddelapparat. Utdanning. Representantforslaget ble ikke vedtatt. Flertallets manglende støtte var bl.a. begrunnet med at regjeringens kommende forslag til ny barnelov og barnevernslov forventes å ville ivarta flere av de hensyn og tiltak som representantforslaget inneholder, samt at flere høringsinstanser hadde uttrykt motstand mot deler av representantforslaget..

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla i Stortinget: 06.06.2019