Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Innst. 412 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 25.09.2018 Innst. 412 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.09.2018

   Behandla i Stortinget: 28.09.2018