Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 35)

Arbeids- og sosialkomiteen (4)

Familie- og kulturkomiteen (3)

Finanskomiteen (5)

 • Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

  Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Hoksrud, Bård
  Tilråding levert: 12.11.2019

  Lovsak | Komitébehandling
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Stokkebø, Aleksander
  Tilråding levert: 12.11.2019

  Lovsak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

  Prop. 98 L (2018-2019), Innst. 24 L (2019-2020), Lovvedtak 2-3 (2019-2020)

  Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Andre behandling
 • Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2020 - lovsaker

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 4 L (2019-2020)

  Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2020 - lovsaker

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Referert: 08.10.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Helse- og omsorgskomiteen (3)

Justiskomiteen (10)