Om stortingsforhandlinger

Alle offisielle publikasjoner fra regjeringen og Stortinget samles i Stortingsforhandlinger. Stortingsforhandlinger dokumenterer Stortingets konstitusjonelle virksomhet.

Skinninnbundne utgaver av Stortingsforhandlinger.
Skinninnbundne utgaver av Stortingsforhandlinger.

Publikasjonene i Stortingsforhandlinger er tilgjengelig på stortinget.no i tillegg til den trykte utgaven.

Publikasjoner fra 1998 til i dag finner du under Saker og publikasjoner eller ved å søke i det røde søkefeltet oppe i høyre hjørne på alle sider på nettstedet.

Stortingsforhandlinger 1814–2005 har et eget søkefelt på egen side. Her søker man i hovedregistre, som lenker deg videre til saker/publikasjoner.

Stortingsforhandlinger 1814–2005 er også tilgjengelig fra Nasjonalbibliotekets søketjeneste.

De trykte Stortingsforhandlinger er i dag inndelt i syv deler.

Regjeringens publikasjoner:  

 • del 1: Proposisjon 1 til Stortinget (statsbudsjettet og fagproposisjonene)
 • del 2: Proposisjon 2 til Stortinget og påfølgende proposisjoner
 • del 3: Meldinger til Stortinget

Stortingets publikasjoner:

 • del 4: Dokumentserien
 • del 5: Innstillinger, lovvedtak og lovanmerkninger
 • del 6: Stortingstidende (referat fra Stortinget) 
 • del 7: Saksregister og talerregister

Stortingsforhandlinger før 1. oktober 2009

Inndelingen av Stortingsforhandlinger ble endret som en konsekvens av endret lovbehandling fra 1. oktober 2009. De trykte Stortingsforhandlinger var tidligere inndelt i følgende ni deler:

Regjeringens publikasjoner:

 • del 1: Stortingsproposisjon nr. 1 (statsbudsjettet og fagproposisjonene)
 • del 2: Stortingsproposisjon 2 og påfølgende stortingsproposisjoner
 • del 3: Stortingsmeldinger
 • del 4: Odelstingsproposisjoner og odelstingsmeldinger

Stortingets publikasjoner:

 • del 5: Dokumentserien
 • del 6: Innstillinger og beslutninger
 • del 7: Stortingstidende (referat fra Stortinget) 
 • del 8: Odelstingstidende (referat fra Odelstinget), lagtingstidende (referater fra Lagtinget) og lover
 • del 9: Saksregister og talerregister

Redusert utgivelse fra 1814 til 1842

Fra det 1. overordentlige storting i 1814 til det 10. ordentlige storting i 1842 ble Stortingsforhandlinger utgitt i ettertid, og i en sterkt redigert form basert på protokoller og dokumenter i stortingsarkivet. Bare de viktigste dokumentene ble tatt med, mens et stort antall dokumenter bare ble referert med forfatter og saksinnhold.

Stenografiske referater fra 1857

Det finnes ikke noe referat fra Stortingets talerstol i Stortingsforhandlinger mellom 1814 og 1888. Men fra og med 1857 ble det utgitt stenografiske referater fra møtene i Stortinget under navnet Stortingstidende. I årene før 1857 ble en del viktige saker referert i hovedstadsavisene. I ettertid ble det gjort forsøk på å sammenstille Stortingsforhandlinger og pressereferater, for å få et mer fullstendig bilde av det som fant sted. Disse sammenstillinger er utgitt i serien Storthings-Efterretninger for tidsrommet 1814–1854.

Systematisk trykking fra 1845

Ordningen med systematisk trykking av alle stortingsdokumentene i en ensartet form begynte i 1845. Fra 1888 ble Stortingstidende tatt inn som 7. og 8. del av serien Stortingsforhandlinger. Dermed hadde Stortingsforhandlinger fått den form de har i dag.

Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger

Vi har laget en anbefalt standard for hvordan forskere og andre bør referere til Stortingsforhandlinger i egne publikasjoner.


Sist oppdatert: 24.10.2018 14:55