Representantforslag om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner

Dokument 8:12 S (2015-2016), Innst. 208 S (2015-2016)

Vedtak 538

Dokument 8:12 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Tone Merete Sønsterud, Åsmund Aukrust, Rigmor Aasrud og Sonja Mandt om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner – vedlegges protokollen.