Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

Meld. St. 31 (2014-2015), Innst. 177 S (2015-2016)

Vedtak 508

Stortinget ber regjeringen i tilknytning til statsbudsjettet for 2017 fremme en tiltaksplan for å legge til rette for innlands oppdrettsfiskvirksomhet.

Vedtak 509

Meld. St. 31 (2014–2015) Garden som ressurs – marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar – vedlegges protokollen.