1. Sp.spm. fra Bendiks H. Arnesen om at fiskeriministeren har stoppet den såkalte tipstelefonen for fiskefusk,

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Sp.spm. fra Bendiks H. Arnesen om at fiskeriministeren har stoppet den såkalte tipstelefonen for fiskefusk,

Se saker fra samme tema: