9. Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Aud Gaundal, Grethe Fossli og Olav Akselsen om å likestille yrkesaktive fiskere med andre yrkesaktive i samfunnet

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

9. Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Aud Gaundal, Grethe Fossli og Olav Akselsen om å likestille yrkesaktive fiskere med andre yrkesaktive i samfunnet

Se saker fra samme tema: