Lov om dyrevern.

Tema: Veterinærvesen og dyrevern. (Storting 1974/1975)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Lov om dyrevern.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: