Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

Om hvilket syn på CO¨2-effekten av NorthConnect statsråden mener er riktig, med henvisning til at kraftselskapene bak NorthConnect hevder at kabelen vil gi en CO¨2-reduksjon på to millioner tonn per år, mens andre hevder at NorthConnect vil øke utslippene

Datert: 27.02.2020
Besvart: 04.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Kraftselskapene bak NorthConnect hevder at kabelen vil gi en CO2-reduksjon på to millioner tonn per år. Andre hevder at NorthConnect vil øke utslippene av CO2 med to millioner tonn per år, gitt at den samme mengden strøm i stedet hadde blitt eksportert til kontinentet, der CO2-innholdet i kraftmiksen er dobbelt så høyt som i Storbritannia.

Hvilket syn på CO2-effekten av NorthConnect mener statsråden er riktig?


Les hele debatten