Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden synes det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med total mangel på forutsigbarhet, med bakgrunn i nyheten om at rektor ved OsloMet foreslår å avvikle studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm, og hvorvidt han vil foreta seg noe i sakens anledning

Datert: 21.01.2020
Besvart: 29.01.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Nyheten om at rektor ved OsloMet – tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus – foreslår å avvikle OsloMets studievirksomhet på Kjeller i Lillestrøm er blitt møtt med skuffelse og vantro i hele regionen. Ved sammenslåing av Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo i 2011 var det en klar forutsetning at både Oslo og Kjeller skulle være studiesteder.

Synes statsråden det kan forsvares at universitets- og høgskolesektoren styres med en slik total mangel på forutsigbarhet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?


Les hele debatten