Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeidsliv - Lønn og inntekt (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Fremsatt av: Terje Halleland (FrP)

  Besvart: 01.12.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om det ikke er å ta litt hardt i å hevde at regjeringen har "styrket" tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, populært kalt nettolønnsordningen, når den i realiteten knapt nok er inflasjonsjustert
 • Muntlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan statsråden forsvarer at han øker skattebyrden for lavinntektsgrupper, for dem med inntekt under 400 000 kr, sammenlignet med det Solberg-regjeringen la opp til
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Fremsatt av: Sara Bell (SV)

  Besvart: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om viktigheten av å sette i gang et arbeid med å avgrense hva en ideell aktør er, som i tillegg til krav om organisasjonsform vil se på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for dem som jobber der