Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (421 - 426 av 426)

 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil vurdere en ny vitenskapelig gjennomgang for å fjerne tvil om habilitet og troverdighet omkring kostholdsrådene for sjømat
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Fremsatt av: Siv Henriette Jacobsen (A)

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å øke kapasiteten på Østfoldbanen med 40 pst., med henvisning til at det er satt i gang en utredning for å kunne erstatte innsatstogene på regiontogtilbudet med dobbeltdekkere, og hvorvidt statsråden er enig i kostnadene og at det haster
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hva regjeringen vil gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker som berører statlige arbeidsplasser
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om at en mann fra Oslo, som i 2009 ble kidnappet av etterretningstjenesten i Pakistan under en ferie der, har vært forsvunnet i ni år uten at pakistanske myndigheter har gitt noen informasjon eller reist rettssak, og hvordan Utenriksdepartementet jobber med saken og om politiet er koplet inn i arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om ein bonde frå Voss som har levert søknad om produksjonstilskot nokre timar for seint, og taper heile tilskotet på 200 000 kroner, og om statsråden vil la fornufta sigre i denne saka
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke tiltak statsråden vil fremme for å styrke sjølforsyningsgraden, med bakgrunn i årets tørke og at samla import av matkorn og fôrkorn øker