Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

Dokument nr. 15:332 (2018-2019)
Innlevert: 09.11.2018
Sendt: 09.11.2018
Besvart: 15.11.2018 av finansminister Siv Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva lå konkret til grunn for statsrådens kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, og hvilke tilsvarende leieavtaler kan ministeren i så fall vise til som underbygger statsrådens vurdering av at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie?

Begrunnelse

Viser til tidligere svar fra finansministeren angående leie av hytte, hvor hun framholder at "Basert på min kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, var min vurdering at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie, når en også tar hensyn til den enkle standarden hytta har, og forpliktelser jeg påtok meg i leieforholdet."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg viser til tidligere svar av 29.10.2018. Min kjennskap til markedet bygde blant annet på at jeg på det tidspunktet aktivt var på utkikk etter en hytte i indre Oslofjord. Jeg fikk i tillegg informasjon fra utleier som vektla at en leieavtale skulle være basert på markedsmessige vilkår og derfor gjorde sine egne vurderinger av hva som er gjengs leie. Prisen utleier forlagte samsvarte med min egen oppfatning av gjengs leie når en også tok hensyn til hyttas standard og forpliktelsene jeg påtok meg i leieforholdet.