Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2022
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:32:57)
  For

  Det ble votert over:

  Behandlingsmåte forslag 278

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:33:45)
 3. 3 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:34:44)
 4. 4 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:35:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 142 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:35:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 141 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:35:52)
 7. 7 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:36:23)
 8. 8 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:36:46)
 9. 9 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:37:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 107 - 140 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:37:31)
 11. 11 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:38:01)
 12. 12 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:38:35)
 13. 13 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:38:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 285 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:39:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 286 og 287 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:39:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 280 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:39:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 279 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:40:18)

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:40:59)

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:41:21)

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:41:43)

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:42:07)

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:42:26)

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:42:40)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 24. 24 Votering

  (02.12.2021 Kl. 23:42:55)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 25. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet finansinnstillingen, som fastsetter budsjettrammene for hvert enkelt politikkområde før den videre behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Finansinnstillingen gjelder nasjonalbudsjettet, statsbudsjettet og statens låneopptak.Partienes alternative forslag til statsbudsjett er innarbeidet i denne innstillingen. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet med Sosialistisk Venstreparti om statsbudsjettet for å sikre flertall for dette. Enigheten ble klar etter at finansinnstillingen var avgitt i finanskomiteen. Derfor leverte partiene såkale løse forslag før finansdebatten fant sted. Løse forslag er forslag som ikke er med i innstillingen som blir behandlet. Budsjettforliket finnes i sin helhet i Innst. 5 S (2021-2022). Forliket innebærer flere endringer i forhold til regjeringens budsjettforslag, jf. Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022). Oljepengebruken er uendret i forhold til regjeringens forslag.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger