Voteringsoversikt for sak:

Trontaledebatt
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:35:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:35:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 41 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:35:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 40 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:35:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 42 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:36:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 30 og 31 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:36:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 32 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:36:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 38 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:37:13)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:37:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 og 15 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:37:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:38:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 og 12 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:38:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:38:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:39:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:40:06)
 16. 16 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:40:37)
 17. 17 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:41:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:41:45)

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:42:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 34 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:42:26)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 26 på vegne av A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 21. 21 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:42:43)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 36 på vegne av A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 22. 22 Votering

  (04.10.2019 Kl. 14:42:55)
 23. Status

  Vedtak i korthet

  Under trontaledebatten i Stortinget ble det fremmet 43 forslag. Alle ble forkastet, bortsett fra to forslag fra Ap som ble enstemmig vedtatt. I det ene forslaget heter det at Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet. Det andre forslaget som ble enstemmig vedtatt var dette: Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium."