Voteringsoversikt for sak:

Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:15:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:15:56)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt en endring i gjeldsordningsloven om at gjeldsordningssaker hvor skyldneren har adressesperre skal behandles av en bestemt namsmann, i stedet for av namsmannen i den kommunen hvor vedkommende er bosatt. Dette for å bidra til å hindre at personer som lever på hemmelig adresse pga. trussler skal kunne bli lokalisert av trusselutøveren.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet