Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:12:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:13:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:13:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:14:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:15:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:15:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (29.11.2018 Kl. 15:16:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra flere representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen ta initiativ til reforhandlinger av Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Videre ble det foreslått å be regjeringen ta initiativet til at ny teknologi/veiprising testes ut på Nord-Jæren. Det ble også foreslått å be regjeringen utrede alternative finansieringsopplegg ved eventuelle kostnadsøkninger, og det ble foreslått at staten skal dekke 70 prosent av investeringskostnadene for "Bussveien". Ingen av forslagene ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger