Voteringsoversikt for sak:

Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.05.2016 Kl. 16:27:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (10.05.2016 Kl. 16:28:19)
  For

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Marianne Aasens (A) stemme skulle vært for forslaget, og representanten Kent Gudmunsens (H) stemme skulle vært for innstillingen

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (10.05.2016 Kl. 16:28:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3 Votering

  (10.05.2016 Kl. 16:29:59)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4 Votering

  (10.05.2016 Kl. 16:30:17)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 5 Votering

  (10.05.2016 Kl. 16:30:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet