Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2014 Kl. 15:44:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.06.2014 Kl. 15:45:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.06.2014 Kl. 15:45:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (20.06.2014 Kl. 15:45:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (20.06.2014 Kl. 15:46:19)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger