Voteringsoversikt for sak:

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:47:56)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:48:03)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny konfliktrådslov. Loven retter seg både mot sivile saker og straffesaker. Hoveddelen av loven retter seg mot bruk av gjenopprettende prosess i straffesaker. Loven omfatter både en ny straffart, ungdomsstraff, og en ny strafferettslig reaksjon for unge lovbrytere, omtalt som ungdomsoppfølging.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet