Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.02.2012 Kl. 18:15:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.02.2012 Kl. 18:15:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet en rekke forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg. Alle forslagene ble ikke vedtatt, men Stortinget vedtok flere tiltak som skal bedre voldsofres situasjon bl.a ble Regjeringen bedt om å vurdere foreldelsesfristen for å fremme krav om voldsoffererstatning og vurdere muligheten for å opprette en nasjonal kriminalitetsoffermyndighet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger