Representantforslag om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet

Dokument 8:116 S (2020-2021), Innst. 348 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen, Sivert Bjørnstad, Tor André Johnsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.04.2021 Innst. 348 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet. Mot stemmene fra Høyre, Venstre og KrF, vedtok Stortinget å be regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart, og komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2021

   Debattert i Stortinget 26.04.2021
   Votert i Stortinget 27.04.2021