Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 8 (2019-2020)

Status: Saken er til behandling i komiteen.

Saksgang