Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. 20 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.10.2019 Innst. 20 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Hanne Harlem til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021. Kontorsjef Bjørn Dæhlin ble konstituert for Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. til 31. januar 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2019

   Debattert i Stortinget 22.10.2019
   Votert i Stortinget 22.10.2019