Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 19 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.10.2019 Innst. 19 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2019

   Debattert i Stortinget 15.10.2019
   Votert i Stortinget 15.10.2019