Valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen

Innst. 18 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.10.2019 Innst. 18 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Ingebrigt S. Sørfonn som nytt varamedlem til styret i Domstoladministrasjonen for den inneværende valgperioden fram til 31. juli 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.10.2019

   Debattert i Stortinget 15.10.2019
   Votert i Stortinget 15.10.2019