Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019

Prop. 138 S (2018-2019), Innst. 26 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2019 Innst. 26 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2019

   Debattert i Stortinget 07.11.2019
   Votert i Stortinget 07.11.2019