Representantforslag om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett

Dokument 8:95 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Grunde Almeland, Jorunn Gleditsch Lossius, Kristin Ørmen Johnsen, Linda Hofstad Helleland, Morten Wold, Silje Hjemdal, Tage Pettersen Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V)
utkast til innstilling forelegges for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang