Representantforslag om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål

Dokument 8:89 S (2018-2019), Innst. 361 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 361 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2019